Scroll to top

Veteriner Nörolojide Ozonun Kullanım Alanları

.ZET Avrupa, .in, Japonya, Hindistan ve Afrika’da kronik ağrılarda antioksidan, antiinflamatuar ve analjezik etkisinden dolayı yaygın olarak kullanılan ozon, n.rolojik hastalıklarda gittik.e .nem kazanan bir tedavi y.ntemi h.line gelmektedir. Beyinde oksijen kaynağının tükenmesi ve ven.z yetmezlik ile birlikte seyretmesi ciddi dejeneratif n.rolojik hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple beyindeki oksijen kapasitesini yükseltmek ve kronik oksidatif stresi azaltmak amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca; sitokrom-c-oksidaz enzim değerindeki düşüklük n.rolojik hastalıklarda oksidatif stres artışına sebep olmaktadır. Maj.r otohemoterapiden bir saat sonra bu enzimin artış g.sterdiği bildirilmekte ve ozon uygulamasının yangısal ve dejeneratif n.rolojik hastalıkların tedavisinde .ok kullanışlı olabileceği ifade edilmektedir. Bu .alışmada, ozonun veteriner n.rolojide kullanım alanları ve etki mekanizmaları hakkındaki bilgilerin ele alınması ele alınmıştır.

 

 

veterinerbilimleri9-1-4