Scroll to top

OZON MARUZİYETİ SONUCU OLUŞAN FİZYOLOJİK, BİYOKİMYASAL, İMMÜNOLOJİK VE PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Ozonun teneffüs edilmesiyle akut ve tekrarlanan akut yaralanmalardan kaynaklanan fizyolojik, biyokimyasal, immünolojik ve patolojik değişikliklerin ayrıntılı bir çalışması rapor edilmiştir. Bu çalışma, ozonun vücut bileşenleri ile birincil kimyasal tepkimesini, vücudun toksik maddenin varlığına tepkisini, bu gazın teneffüs edilmesinden dolayı akut ve tekrarlanan akut yaralanmalardan üretilen fizyolojik işlevsel değişiklikleri ve tavşanlarda, farelerde ve sıçanlarda bu yaralanmalardan oluşan patolojileri açıklar. Sunulan veriler, ozonun hücre duvarı geçirgenliğini değiştiren ve ciddi pulmoner ödem oluşturan şiddetli bir hücre hasarı üretmek için akciğer dokusu proteinleriyle reaksiyona girdiğini göstermektedir. Tekrarlanan akut yaralanmaların, bronşiollerin ve alveoler kanalların fibrozis gelişimine neden olduğu gösterilmiştir; bu durum, komple inhalasyon gerçekleşmeden önce Hering-Breuer refleksinin solunumu durdurmasına neden olarak akciğerin rezerv kapasitesini sınırlar. Bu türden karakteristik bir hasarın gözlendiği immünolojik ve biyokimyasal değişiklikler rapor edilmiştir. Ozonun, tavşanlarda bir antikor yanıtını uyaracak heterojen bir antijen üretmek üzere proteinlerle rasgele bir şekilde reaksiyona girdiği gösterilmiştir. Oluşturulan antijenin denatüre proteine benzer özelliklere sahip olduğu gösterildi. Akciğer fonksiyonlarının azalmış tidal hacim ve ödem ile ciddi sınırlanması ve ortaya çıkan patolojik değişiklikler bildirilmiş ve tartışılmıştır.

Lester D. Scheel, Olga J. Dobrogorski, John T. Mountain, Joseph L. Svirbely ve Herbert E. Stokinger – 01.01.1959

Related posts