Scroll to top

Kanıta Dayalı Tıpda Ozon

ÖZET

Artık endikasyonların net olarak tanımlanmış olması sayesinde uygulamalar büyük ölçüde standardize olmuş ve aktif mekanizmalar iyi düzeyde doğrulanmıştır, düşük doz bağlamında tıbbi ozon uygulaması, kronik inflamasyonların veya kronik inflamatuvar durumlar ile ilişkili hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tıbbi yöntem olarak gösterilmiş ve kanıtlanmıştır. Çeşitli klinik çalışmalarda 577 hastada Majör Ozon Otohemoterapisi (MAH) şeklinde 11.000’den fazla ve 716 hastada Rektal İnsuflasyon (RI) şeklinde ≥ 47.000 sistemik ozon tedavisi kritik klinik değerlendirmeye ve kanıta dayalı tıp (EBM) kriterlerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Tüm çalışmalarda yan etkiler veya advers reaksiyonlar olmadan istatistiksel olarak anlamlı klinik ve/veya farmakolojik iyileşmeler bulunmaktadır; kan ile çalışırken hijyenin korunmasına ve ozona dirençli ve biyogeçimli materyallerin kullanımına özel dikkat çekilmektedir. RCT + CT’ye (Randomize Kontrollü Çalışmalar + Kontrollü Çalışmalar) göre kanıt sınıflandırması, yani Ib ve IIa Düzeyleri özetlenirken, MAH için ozon tedavisi almış 657 hastayı içeren 12 çalışma ve RI için 227 hastayı içeren 6 çalışma elde edilmektedir. Burada değerlendirilen kanıtlar sonucunda iki sistemik ozon uygulaması, MAH ve RI kanıta dayalı tıbbın parçasıdır. Her iki uygulama da etkili, güvenli ve ekonomiktir.

 

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız.

Related posts