Scroll to top

Ozon Okulu

Veteriner Nörolojide Ozonun Kullanım Alanları

.ZET Avrupa, .in, Japonya, Hindistan ve Afrika’da kronik ağrılarda antioksidan, antiinflamatuar ve analjezik etkisinden dolayı yaygın olarak kullanılan ozon, n.rolojik hastalıklarda gittik.e .nem kazanan bir tedavi y.ntemi h.line gelmektedir. Beyinde oksijen kaynağının tükenmesi ve ven.z yetmezlik ile birlikte…

Eylül 26, 2018

Ozone Therapy in the Management of Persistent Radiation

Introduction. Persistent radiation-induced proctitis and rectal bleeding are debilitating complications with limited therapeutic options. We present our experience with ozone therapy in the management of such refractory rectal bleeding. Methods. Patients (𝑛 = 12) previously…

Mart 20, 2018

Clindamycin induced enterocolitis Schul 1986

Rectal and oral ozone-02 gas insuffiations prevented a fatal c1indamycin-induced enterocolitis in Djungarian dwarf hamsters. In spite of no gross lesions in the colon of these species, the term 'colitis' isjustified because of intracellular degenerative…

Mart 20, 2018

O3 Hemorrhagic Radiation Proctitis

Abstract Context. Persistent or severe hemorrhagic radiation proctitis (HRP) has limited therapeutic options. Objectives. To describe our experience with ozone therapy (O3T) in the management of refractory HRP. Methods. Patients (n 1⁄4 17; median age…

Mart 20, 2018

O3 Necrotizing Enterocolitis

Abstract Purpose: Necrotizing enterocolitis(NEC) remains a major cause of morbidity and death in neonates. Evidence suggests that an imbalance between activated proinflammatory response with inadequate antiinflammatory protection results in NEC. Ozone has been proposed as…

Mart 20, 2018

Ozonlu Tıbbi Malzeme Kullanımında Kalite Yönetimi

Kalite Güvencesi Ozonun inorganik ve özellikle organik maddelerle yüksek reaktivitesi, farklı tipte tıbbi ekipman ve tek kullanımlık malzemeler için gerekli olan dikkatli bir malzeme seçimini gerektirir: Teflon (PTFE), özel eloksallı alüminyum, V4A kalite paslanmaz çelik…

Mart 13, 2018

Kanıta Dayalı Tıpda Ozon

ÖZET Artık endikasyonların net olarak tanımlanmış olması sayesinde uygulamalar büyük ölçüde standardize olmuş ve aktif mekanizmalar iyi düzeyde doğrulanmıştır, düşük doz bağlamında tıbbi ozon uygulaması, kronik inflamasyonların veya kronik inflamatuvar durumlar ile ilişkili hastalıkların tedavisinde…

Şubat 26, 2018

Sağlık Bakanlığı Ozon Terapi Kursu

Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili tarihler arasında düzenlenecek olan kurs bilgileri aşağıda bilginize sunulmaktadır. KURS ADI: “Sağlık Bakanlığı Ozonterapi kursu” KURS HOCASI: Uz.Dr.Lale Yeprem TARİH:3-4 Mart 2018 YER:Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Bölümü

Şubat 8, 2018

Tıpta Ozon Kullanımına İlişkin Esaslar

Bir Farmasötik Madde Olarak Medikal Ozon Gaz halindeki farmasötikler ayrıcalıklıdır ve özel uygulama şekilleri gerekmektedir. Medikal ozon/oksijen karışımları göz önüne alındığında, oksijen yalnızca ozon hazırlamak için bir gaz  olarak değil, aynı zamanda pratikte uygulanan 1.0…

Şubat 6, 2018

Spor Hekimliği

Yarışma Sporu Birkaç yıldan beri Ozon-Oksijen tedavisi spor tıbbında hiç de küçümsenmeyecek bir faktördür.Oksijen alımı kondisyon sporunda verim sınırlayıcı bir faktör olduğundan antrenmandaki çaba ve antrenman beraberindeki önlemler VO2 yi azami seviyede yükseltme yönündedir ki…

Şubat 6, 2018